Следвайте стъпките за правилно позициониране на ремъка заедно с назалната маска D100N

Стъпка 1

Поставете ремъка с страна Велкро надолу върху равна повърхност. Разделете двете ленти Велкро на А1 и А2.

Стъпка 2

Идентифицирайте позициите за прикрепване на ремъка към маската. Издърпайте горната лента на ремъка A1 през прореза B1 на маската, като се уверите, че велкрото е насочено навън. Затегнете лентата велкро.

Стъпка 3

Издърпайте горната лента на ремъка A2 през прореза B2 на маската, като се уверите, че велкрото е насочено навън. Затегнете лентата велкро.

Стъпка 4

Поставете ремъка над главата си и регулирайте двете горни ленти на ремъка до удобно напрежение.

Стъпка 5

Закачете пластмасовата кука А3 на пръстена B3 и A4 на B4 на рамката на маската.

Стъпка 6

Регулирайте отново горните ленти на ремъка А1 и А2 до удобно напрежение.

Стъпка 7

Регулирайте отново долните ремъци А3 иА4 до удобно напрежение.

Стъпка 8

Убедете се, че прикрепящият ремък е в коректна позиция за да се избегне изтичане.

След включване на апарата ЦИПАП, АПАП, БИПАП се стига до подходящо уплътнение на маската на лицето ви. Не трябва да има изтичане или, ако има такова, то трябва да е минимално.

ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА МАСКАТА

Отстранете колана от маската. Ръчно измийте със сапун и топла вода (30˚C) маската и компонентите. След това изплакнете внимателно с топла вода.

Ремъкът трябва да се мие само ръчно със сапун, чрез леко търкане в топла вода на 30 °C. НЕ трябва да се мие в пералня и НЕ трябва да се глади с ютия.

Оставете всички компоненти да изсъхнат на въздух, без да ги излагате на пряка слънчева светлина.

Внимание: Ако има пукнатини или прекомерна загуба на цвят, маската трябва да бъде заменена.

 

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *